O nama

Udruženje „Centar za posebno sposobne” (Uniquely abled center) fokusira se na potrebe mladih sa invaliditetom. Udruženje je osnovano 2016. godine u Beogradu.

Naša  misija  je unapređenje položaja i kvaliteta života mladih sa invaliditetom. To želimo da postignemo kroz  projektne aktivnosti na temu socijalne i pravne zaštite, pružanja psihološke podrške, kao i socijalne uključenosti mladih sa invaliditetom kroz kreativne i urbane aktivnosti. Posebnu pažnju posvećujemo njihovom položaju na tržištu rada. Smatramo da  punopravno učešće u svim društvenim događanjima i doprinosima u kojima danas mladi srbije imaju ulogu, pripada jednako i mladima sa invaliditetom.

Naša vizija se sastoji u tome da  istaknemo i podržimo kapacitete mogućnosti mladih sa invaliditetom i da skrenemo pažnju na pozitivne aspekte, umesto da stalno ukazujemo samo na probleme sa kojima se ova marginalizovana grupa susreće.

Verujemo da u svakoj individui postoji kapacitet da minus pretvori u plus i da se socijalna jednakost postiže kroz propagiranje mogućnosti I šansi za sve.

Naziv smo odabrali sa ciljem da ovu osetljivu grupu građana predstavimo kroz prizmu posebnosti u pozitivnom smislu, gledano iz perspektive osoba sa invaliditetom, koliko one kao deo današnjeg društva mogu biti posebno dobre, jake, snalažljive, hrabre, uporne, inteligentne, sposobne... Svesni da se ovaj termin koristi, ali često i tumači, u negativnom kontekstu, naša želja je bila da mu damo drugačije, pozitivno značenje kroz rad i delovanje naše organizacije